Är du fångad av din allergi?  Vill du bli fri? Inga sprutor eller stick, smärtfritt, inga biverkningar.
Nu finns Allergimottagning BicomBioResonansTerapi på Hyllie Sportcenter

Metoden är inspirerad av grundprinciperna i den Kinesiska akupunkturen men baserad på  fysik. Läran om snittstället mellan liv och materia kallas BioFysik (länken går till Niels Bohr Institutet i Köpenhamn). Den bakomliggande teorin är att den fysiska kroppen även har ett styrsystem som går att påverka på olika sätt bl.a. genom resonansprincipen som all kommunikation är baserad på. Metoden härrör främst från Tyskland och har spritt sig till resten av världen sen slutet av 1970’talet. Terapin  listad hos Hufelandregistret. Den anses vara effektiv mot allergier och kroniska tillstånd och ingår i Sjukförsäkringens behandlingsutbud i stort sett hela Europa. Endast medicinsk behandling anses i Sverige vara verksam och förenlig med vetenskap.

Vi behandlar allergier och övriga kroniska tillstånd.

>> Läs mer här