Allergi2

BioResonansTerapi

Historik och bakgrund för BioResonansTerapi

Bioresonansterapi har sina rötter i den kinesiska akupunkturläran. Redan på 1920-talet provade man i Frankrike att sätta ström till akupunkturnålarna eftersom människan sen urminnes tider haft en föreställning om att elektriska fenomen och liv på något sätt hörde ihop. Det utvecklades en terapiform som kallades EAP – ElektroAkuPunktur. På 1950-talet visade den tyska läkaren Dr Voll på sammanhangen mellan Ohm – elektriskt motstånd – i akupunkturpunkterna och Hälsa/Sjukdom eller med andra ord: Balans/Obalans. Denna systematik kallas EAV- ElektroAkupunktur nach Voll. Bioresonansterapi (BRT) blev lanserat 1977 av Dr. med. Franz Morell och ingenjör Erich Rasche. Dom utgick ifrån att akupunktur-systemet bäst kunde liknas med ett trådlöst kommunikationssystem och visade att man kunde påverka punkternas mätvärden genom att modulera frekvenser som skickades till Patienten som går i resonans med signalerna.

Vad är Bioresonansterapi?

Den allmänt vedertagna biofysiska förklaringsmodellen går ut på att alla organ i kroppen består av celler som består av komplexa molekyler som består av atomer etc. Eftersom all materia består av svängningar har varje organ därmed sina egna unika frekvens spektra. Detta självbalanserande resonanssystem reglerar därmed samtliga celler och organ i levande organismer.

Obalanser i detta system kan orsakas av t.ex. bristfällig kost, infektioner, miljögifter, stress o.s.v. som kan leda till kroniska sjukdomstillstånd som t.ex. allergier, eksem, IBS, ME, värk etc.

Hur går testningen till?

Detta går snabbt och enkelt. Med maskinen mäter man patientens motståndsvärde på meridianpunkterna med EAV. Detta värde ger uttryck for balanserna mellan meridianerna. Terapeuten väljer en av meridianerna till att testa vilka ämnen som patienten reagerar på. Om patienten reagerar på ämnet, ändras motståndsvärdet i mätpunkten. Utifrån dessa mätvärden kan terapeuten lägga upp en behandlingsstrategi i samråd med patienten.

Hur går behandlingen till?

För att behandla kopplas patienten till maskinen med mjuka elektroder. Patientens egna signaler läses in i maskinen som bearbetar signalerna enligt program som terapeuten väljer med bakgrund i testningen. Dessa bearbetade signaler skickas tillbaka till patienten som därmed balanseras och kan läka från sina besvär. Behandlingen skall upprepas några gånger med ca 1 veckas intervall. Den vanligaste biverkningen är oftast trötthet direkt efter behandlingen. Det rekommenderas att dricka rikligt, rent vatten for att underlätta utsöndring av avfallsämnen och därmed underlätta tillfrisknandet.